Rūjiena.lv

Paziņojums: Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu

2019-07-31

Pamatojoties uz Rūjienas novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu /prot. Nr.9; 7§/ “Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu”, Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu” un zemes gabala īpašnieka iesniegumu tiek uzsākts process par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rīgas ielā 61, Rūjienā, Rūjienas novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu.
Paziņojuma pilnā versija: atvērt jaunā logā
Domes sēdes protokola izraksts: atvērt jaunā logā