Rūjiena.lv

RŪJIENAS NOVADA TAUTSKOLA PIEDĀVĀ

2020-02-10

Sākot ar 10.februāri pl.17.00 (pirmdienās)
ANGĻU VALODAS SARUNVALODAS NODARBĪBAS
Nodarbību vadītāja NADĪNE KNORR no Vācijas
Rūjienas vidusskolas skolotāja - praktikante,
sadarbībā ar Bavārijas jauno skolotāju asociāciju (BLLV)

Informācija
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja
Gita Zariņa 26397236