Rūjiena.lv

Atbalsts krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ

2020-04-15

Pašvaldība piešķir pabalstu personai(ģimenei), kura valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ nonākusi krīzes situācijā, ja tā atbilsts, kādam no šiem kritērijiem:

  • Personai (ģimenei) saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma , vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas- pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu u.c.).
  • Personai (ģimenei) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt , atrodoties pašizolācijā, saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/ šobrīd no jebkuras citas valsts (piemēram ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājokļa īrei, viesnīcai, transportam u.c.).
  • Personai (ģimenei), kura atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
  • Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāiesniedz iesniegums Rūjienas novada sociālajā dienestā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai ievietojot kastītē, kas novietota pie klientu apkalpošanas nodaļas durvīm Raiņa ielā 3, Rūjienā. Iesniegumam jāpievieno pierādījumi, kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes , kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd no jebkuras valsts, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai jebkuru cits dokumentu, kas var kalpot par pierādījumu lēmuma pieņemšanai.

    Sazināties ar sociālajiem darbiniekiem var rakstot uz elektroniskā pasta adresi : socialais.dienests@rujiena.lv, vai zvanot uz mobilo tālruni 29243913 vai 64268111, 64268110