Rūjiena.lv

Par pabalstu brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

2020-04-15

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, bet ne ilgāk, kā līdz 2019./2020. mācību gada beigām Rūjienas novadā deklarētām trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni mācās vispārējās izglītības iestādēs no 1. – 9. klasei ir iespēja saņemt pabalstu brīvpusdienām, saņemot talonu pārtikas pakas iegādei. Ēdināšanas talona vērtība ir atbilstoša Rūjienas novada pašvaldības ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas iepirkumā iepirktai vienas dienas pusdienu vērtībai. Ar ēdināšanas talonu pārtikas paku varēs iegādāties SIA Artavs veikalā Rīgas ielā 7, Rūjienā. Katram bērnam tiks izsniegts talons 2 nedēļām, kura vērtība par vienu darba dienu būs 1.60.

Bērnu vecāki  talonus  pārtikas paku iegādei varēs saņemt:

  • Rūjienas pilsētā deklarētajiem bērniem Rūjienas vidusskolā, Rīgas ielā 30. Darbadienās no 8:00 – 15:00, vai iepriekš sazinoties pa telefoniem 64268136, 64268138.
  • Pagastos deklarētajiem bērniem pagastu pārvaldēs:
    • Ipiķu pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 29443651,
    • Jeru pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 28686568,
    • Lodes pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 28362011,
    • Vilpulkas pagasta pārvaldē, sazinoties pa telefonu 29243913(Sociālais dienests),

Bērniem, kuri deklarēti Rūjienas pilsētā, bet nemācās Rūjienas vidusskolā Rūjienas novada Sociālajā dienestā, par saņemšanu sazinoties pa telefonu 29243913.