Rūjiena.lv

Darbs skolēnu brīvlaikā

2020-04-15

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties skolēnus vecumā no 15-20 gadiem, kuru deklarētā dzīves vietas adrese ir Rūjienas novada administratīvajā teritorijā, skolēnu vasaras darbos. Skolēnu vasaras darbs tiek organizēts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk NVA).

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu 450,00EUR mēnesī par pilnu nostrādāto darba laiku.

Profesijā “gadījumu darbu strādnieks” (iekštelpu uzkopšanas darbi, apstādījumu, zāliena kopšanas darbi, malkas sakraušana, teritoriju labiekārtošanas darbi un citi vienkārši darbi pilsētas un pagastu teritorijās) vasaras darbiem var pieteikties šādās darba vietās:

  1. Rūjienas novada pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļa - 1 darba vietas jūnijā, 2 darba vietas jūlijā, 2 darba vietas augustā;
  2. Rūjienas vidusskola - 2 darba vietas jūnijā, 2 darba vietas jūlijā, 2 darba vietas augustā;
  3. Jeru pagasta pārvalde - 1 darba vieta jūlijā, 2 darba vietas augustā;
  4. Ipiķu pagasta pārvalde - 1 darba vieta jūlijā, 1 darba vieta augustā;
  5. Lodes pagasta pārvalde - 1 darba vieta augustā;
  6. Vilpulkas pagasta pārvalde - 1 darba vieta jūlijā, 1 darba vieta augustā;

Profesijā “gadījumu darbu strādnieks” (organizēt un piedalīties aktivitātēs bērniem un  jauniešiem, uzrunāt vietējos jauniešus dalībai aktivitātēs, motivēt viņus, sagatavot afišas un informāciju sociāliem tīkliem u.c.) vasaras darbiem var pieteikties  šādā darba vietā:

  1. Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs - 1 darba vieta jūnijā, 1 darba vieta jūlijā, 1 darba vieta augustā;

Profesijā “apkopēja” (iekštelpu uzkopšanas darbi un citi vienkārši darbi bibliotēkas telpās) vasaras darbiem var pieteikties  šādā darba vietā:

  1. Rūjienas pilsētas bibliotēka-1 darba vieta augustā.

Pieteikšanās telefoniski pa tālruni 29243913 pie Teiksmas Dreimanes no 08.04.2020.-24.04.2020. Skolēni vasaras darbiem tiks reģistrēti pieteikšanās secībā uz konkrētu darba vietu.

(Par piešķirto darba vietu skaitu Rūjienas novada pašvaldībai NVA lems pēc visu pieteikumu saņemšanas izlozes kārtībā, iespējams, visas pieteiktās darba vietas netiks apstiprinātās!)