Rūjiena.lv

Informācija Rūjienas novada iedzīvotājiem saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju

2020-11-09

Informācija atjaunota 09.11.2020. plkst. 09:00

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.

No nākamās nedēļas iedzīvotājiem būs pieejami tie klātienes pakalpojumi, kuri ir īpaši svarīgi veselīgai un drošai sadzīvei un kuru pieejamība nav atliekama. Izprotot ārkārtējās situācijas pasākumu ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību kopumā, vienlaikus tiek strādāts pie atbalsta mehānismu izstrādes darba devējiem, darba ņēmējiem un tām iedzīvotāju grupām, kuras visvairāk skar vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumi.

 

Informācija par izglītības iestādēm:

Mācību process Rūjienas vidusskolā klātienē notiek 1.-6. klasēs, attālināti mācās 7.-12. klases. Rūjienas PII "Vārpiņa" strādā jau ierastajā režīmā, ievērojot visus drošības pasākumus. 

 

Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iestādēm:

 

Ir atcelti un aizliegti publiskie pasākumi klātienē (piemēram, teātri, koncerti). Pulcēties privātos pasākumos var ne vairāk kā 10 cilvēki un ne vairāk kā divas mājsaimniecības vienlaicīgi. Sapulcēs, gājienos un piketos ārā var pulcēties līdz 50 cilvēkiem. Bērēs var piedalīties vairāk nekā divas mājsaimniecības, nepārsniedzot 10 cilvēkus (neieskaitot cilvēkus, kas nodrošina bēru norisi).

Rūjienas kultūras namā un tautskolā pasākumi nenotiks! 

 1. Rūjienas izstāžu zāle šajā laikā tiek slēgta publiskiem apmeklējumiem, izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr.26381413
 2. Rūjienas novada Tautskola tiek slēgta nodarbībām un publiskiem pasākumiem, nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr. 26397236
 3. Rūjienas novada tūrisma informācija centrs pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr.22002268
 4. Rūjienas kultūras namā ir atceltas visas nodarbības, amatierkolektīvu mēģinājumi, koncerti, teātra izrādes, balles un tradīciju pasākumi. 11.novembrī iedzīvotāji aicināti individuāli nolikt svecītes pie pieminekļa “Tālavas taurētājs”, tiešsaistē tiks pārraidīta novada domes priekšsēdētāja uzruna. Atcelts svētku pasākums 17. novembrī, taču tiešsaistē tiks pārraidītas domes priekšsēdētāja svinīgā uzruna, kā arī tiks paziņoti nomināciju “Goda pilsonis”, “Gada cilvēks 2020”, “Gada skolēns 2020” un “Gada jaunietis 2020” laureāti. Tuvākajā laikā kultūras nams informēs par izmaiņām sakarā ar ārkārtējās situācijas laikā plānotajām izrādēm. Nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr. 29430703, 26313132
 5. Rūjienas pilsētas bibliotēka un pagastu filiāles strādā ierastajā režīmā, lūgums ievērot iestādēs izvietotās norādes.
 6. Lodes kultūras namā atceltas visas nodarbības, amatierkolektīvu mēģinājumi, koncerti, teātra izrādes, balles un tradīciju pasākumi. Nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālr.28362011
 • Rūjienas Sporta halle ārkārtējās situācijas laikā apmeklētājiem slēgta.
 • Saziņai ar Rūjienas novada pašvaldības darbiniekiem, pirmām kārtām izmantot elektronisko pastu un tālruni. Aktuālā informācija un kontakti pieejami arī interneta vietnē www.rujiena.lv. Iesniegumus pašvaldības iestādēm iespējams atstāt pastkastē, kas atrodas pie Pašvaldības ēkas Rūjienā, Raiņa ielā 3 (ieejas durvis uz VPVKAC).

 

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀ IEEJA SLĒGTA!

 

 • Rūjienas novada bāriņtiesa sniedz konsultācijas tikai attālināti, kā arī neveic izbraukuma pakalpojumu sniegšanu. Lai saņemtu konsultāciju, aicinām sazināties ar Rūjienas novada bāriņtiesu, zvanot: 26226768 bāriņtiesas priekšsēdētājai Dacei Melbārdei. Dokumentus bāriņtiesai lūdzam iesniegt, tos nosūtot elektroniski uz dace.melbarde@rujiena.lv, pa pastu vai ievietot pastkastītē, kas atrodas pie Pašvaldības ēkas Rūjienā, Raiņa ielā 3 (ieejas durvis uz VPVKAC). 

Rūjienas novada bāriņtiesas plānotās un citu pašvaldību pieprasītās pārbaudes tiks veiktas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Rūjienas novada bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

 • Rūjienas novada sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kam nepieciešama sociālā dienesta palīdzība, dienestā griezties tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, pirmām kārtām izvēloties telefonisku saziņu par tālr.: 64268111, 29243913, 26424540 (Jeri). Sociālais dienests izbraukumus pie klientiem veiks tikai izņēmuma gadījumos.
 • Ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru lūdzam sazināties telefoniski par tālr. 64263706, 66954842 vai elektroniski rujiena@pakalpojumucentri.lv  un visus klātienes apmeklējumus, kas nav steidzami, atlikt uz laiku pēc ārkārtējās situācijas. 
 • Rūjienas novada dzimtsarakstu nodaļa nepieciešamības gadījumā sniedz pakalpojumus, kas saistīti ar dokumentu izsniegšanu. Pirms apmeklējuma lūdzam sazināties telefoniski par tālr.   64263149, 29497773, 64263706 vai elektroniski dzimtsarakstu.nodala@rujiena.lv  Ārkārtējās situācijas laikā netiek izsniegtas dokumentu kopijas un atkārtoti izsniedzamie dokumenti. 
 • Rūjienas multifunkcionālais Jauniešu iniciatīvu centrs darbojas attālināti, centra telpas ir slēgtas. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar jaunatnes darbiniecēm Helēnu (26260714) un Imantu (23375673)
 • SAC Lode un SARC "Rūjienas senioru māja" ārkārtējās situācijas laikā apmeklējumi liegti.
 • Pagastu pārvaldes būs pieejamas ierastajā laikā, tomēr iedzīvotājiem ieteicams sazināties elektroniski vai pa telefonu, visi publiskie pasākumi pagastu pārvaldēs ir atcelti.

Rūjienas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus arī neapmeklēt publiskas vietas, piemēram, veikalus bez īpašas vajadzības.