Rūjiena.lv

PROJEKTU KONKURSS!

2012-05-03

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novados un Valmieras pilsētā, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:

- projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija;

- projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;

- projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;

- projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;

- projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.

Informācija par Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai : www.hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 31.maijs

Projekti jāiesniedz personīgi filiālē/norēķinu grupās vai sūtot pa pastu: Valmieras filiāle: Rīgas iela 9, Valmiera, LV 4201;

Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!