Rūjiena.lv

Paziņojums par Rūjienas novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakcijas un Rūjienas novada Attīstības programmas 2012. - 2018. 1. redakcijas publisko apspriešanu

2012-05-25

Rūjienas novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakcijas un Rūjienas novada attīstības programmas 2012. -2018. 1. redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2012. gada 28.maija līdz 28.jūnijam.

Publiskās apspriešanas ietvaros notiks sekojoši pasākumi:

  • sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2012. gada 7.jūnijā Rūjienas pašvaldības ēkas 2. stāva zālē plkst.9:30, vada Inesi Pivare;
  • individuālas diskusijas ar SIA "Nagla IF" vadītāju Inesi Pivari 2012. gada 7.jūnijā Rūjienas pašvaldības ēkas 2. stāva zālē no plkst. 13.00 - 14.30.

Ar plānošanas dokumentu 1.redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 28.maija līdz 28.jūnijam var iepazīties:

  • novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 3, darba dienās P. no 8:00-12:00 un 13:00-18:00, O., T., C. 8:00-12:00 un 13:00-17:00, P. 8:00-12:00 un 13:00-16:00;
  • novada mājas lapā www.rujiena.lv.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Rūjienas novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakciju un Rūjienas novada Attīstības programmas 2012. - 2018. 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2012.gada 28.jūnijam:

  • Rūjienas novada pašvaldībā Raiņa ielā 3;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Rūjienas novada pašvaldība, Raiņa ielā 3, Rūjiena, LV-4240;
  • elektroniski uz e-pasta adresi: rujiena@rujiena.lv.

Kontaktpersona: Nadežda Graudiņa, Rūjienas novada teritorijas plānotāja, tālr.64207850, e-pasts: nadezda.graudina@rujiena.lv.

Rūjienas novada plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/050 "Rūjienas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde" ietvaros.