Rūjiena.lv

Rūjienas mākslas skola uzņem audzēkņus

2012-05-30

Foto
Rūjienas mākslas skola uzņem audzēkņus mācībām 2012./2013.m.g. profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla". Pieteikšanās mācībām un uzņemšana 4., 5. jūnijā no plkst. 10:00-18:00 Rūjienas Mākslas skolā Brīvības ielā 19. Tālr. 64263722, mob. 29289580. 6 - 8 gadi - 1.kurss; 9 - 14 gadi - ir vakantas vietas; 15 gadi un vidusskolnieki, un arī pieaugušie - 7.b kurss.