Rūjiena.lv

2017.gada 15.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-06-27

Lejupielādēt sēdes protokolu 

  • Par Balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
  • Rūjienas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas
  • Rūjienas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
  • Par paraksta tiesībām
  • Par novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu
  • Par novada domes pastāvīgo komisiju izveidošanu un pastāvīgo komisiju locekļu ievēlēšanu
  • Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu ievēlēšanu