Rūjiena.lv

2017.gada 5.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2017-10-17

Lejupielādēt sēdes protokolu


 

  • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai
  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RPSPII „Vārpiņa”
  • Par saistošo noteikumu „Grozījumi Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu