Rūjiena.lv

2018.gada 26.februārī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-03-07

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par dalību Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam projektā