Rūjiena.lv

2018.gada 25.aprīlī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-05-29

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu
  • Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izlietojuma uz Rūjienas novada pašvaldībai piederošām SIA „Altius Parks” un Rūjienas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu