Rūjiena.lv

2018.gada 29.jūnijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-07-24

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par Rūjienas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu