Rūjiena.lv

2018.gada 19.jūlijā pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-08-24

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

 • Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā "Creative Mind – Key to Future Education (Radoša domāšana – nākotnes izglītībai)".
 • Par nometnes "Rūjas dadzis" dalības maksas segšanu sociālā riska ģimeņu bērniem.
 • Par pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 • Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 "Gaismas", Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanu (brīvās) cenas apstiprināšanu.
 • Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 "Gaismas", Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanu (brīvās) cenas apstiprināšanu.
 • Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 "Birztalas", Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā pārdošanu (brīvās) cenas apstiprināšanu.
 • Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 57-21, Rūjienā, Rūjienas novadā pārdošanu (brīvās) cenas apstiprināšanu.
 • Par nekustamā īpašuma "Bāliņi" sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma "Ķīvītes" sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamā īpašuma "Ormaņi" sadalīšanu un nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
 • Par nekustamo īpašumu "Klokuļļas" un "Zemgaļi" nomu