Rūjiena.lv

2018.gada 4.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē

2018-10-05

Noklausīties audio
Lejupielādēt sēdes protokolu

  • Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai.
  • Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RPSPII „Vārpiņa”.
  • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas mākslas skolas pedagogu algām.
  • Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas pedagogu algām.