Rūjiena.lv

Attīstības centrs "Baltās naktis"

Dibināšanas gads: 2008
Kontaktpersonas: Sanita Zilpauša, Agrita Strangate
Adrese: "Papardes", Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242
Tālrunis: 22044096, 28665835
E-pasts: [email protected]

Veidot ciešāku sadarbību starp pagastā esošajām interešu grupām, pašvaldību un uzņēmējiem. Motivēt cilvēkus veidot aktīvu sabiedrisko dzīvi, paplašināt kontaktus un iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos; Apzināt lauku teritorijas iedzīvotāju vajadzības, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti – veicināt Ipiķu pagasta teritorijā esošās vides un kultūrresursu efektīvu, ilgtspējīgu izmantošanu, mūžizglītības motivēšanu; Sociāli aktivizēt Ipiķu pagastā dzīvojošos iedzīvotājus; pilsoniskās sabiedrības attīstība; Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana; Sekmēt sabiedrības emocionālo un intelektuālo attīstību, veicināt radošo izaugsmi, aktivizēt pagasta teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, īpaši veicināt bērnos un jauniešos interesi par veselīga dzīvesveida priekšrocībām; brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju sociālās kultūras attīstība.

Pabeigta projekta „Rūjienas novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošana