Rūjiena.lv

Pieneņu pūka

Dibināšanas gads: 2004
Kontaktpersonas: Inga Straumīte
Adrese: Birztalas 14, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241
Tālrunis: 29813942
E-pasts:

Apzināt lauku teritorijas iedzīvotāju vajadzības, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti-veicināt Vilpulkas pagasta teritorijā esošās vides un kultūrresursu efektīvu, ilgtspējīgu izmantošanu, mūžizglītības motivēšanu, sekmēt sabiedrības emocionālo un intelektuālo attīstību, veicināt radošo izaugsmi, aktivizēt pagasta teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, īpaši veicināt bērnos un jauniešos interesi par veselīga dzīvesveida priekšrocībām, veicināt mazākumtautību pilnvērtīgu iekļaušanos pašvaldības teritorijā notiekošajās iedzīvotāju aktivitātēs, radot vienādas iespējas ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam.