Rūjiena.lv

Gaiviši

Dibināšanas gads: 2011
Kontaktpersonas: Sarmīte Blūmena
Adrese: "Senči 2"-1, Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234
Tālrunis: 26185711
E-pasts: [email protected]
  • Popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, pareizu attieksmi pret apkārtējo vidi.
  • Veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā.
  • Veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar NVO.
  • Sekmēt sabiedrības emocionālo un intelektuālo attīstību, veicināt radošo izaugsmi, aktivizēt pagasta teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, īpaši veicināt bērnos un jauniešos interesi par veselīga dzīvesveida priekšrocībām.
  • Atbalstīt iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās labklājības izaugsmi.