Rūjiena.lv

Rūjienas amatnieku biedrība “Rūzele"

Dibināšanas gads: 2012
Kontaktpersonas: Guna Ķibere
Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis: 29464888
E-pasts: [email protected]

Apzināt un popularizēt dažādu amatu pratējus, sekmēt amatnieku un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, mūžizglītību un radošo izaugsmi, veicināt amatnieku uzņēmējdarbības attīstību, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un sekmēt tā nodošanu jaunajai paaudzei, motivēt cilvēkus veidot aktīvu sabiedrisko dzīvi, veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu amatniecības jomā.