Rūjiena.lv

Kontaktinformācija

RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

Reģ. Nr.90009115162

E-pasta adrese: [email protected]

"Swedbank" AS, kods: HABALV22

Konts: LV13 HABA 0551002360569

Rūjienas novada pašvaldības darba laiks

  • Pirmdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 18:00
  • Otrdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
  • Trešdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
  • Ceturtdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
  • Piektdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00

Rūjienas novada pašvaldība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Priekšsēdētājs Guntis Gladkins 64263601 [email protected]
Izpilddirektors Ivo Virsis 64207848, 26312008 [email protected]
Administratīvās nodaļas vadītāja / Juriste Daiga Vanaga 64216070
26306812
[email protected]
Lietvedības sekretāre
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inta Ferdere 64263149 [email protected]
Klientu apkalpošanas speciālists Ilze Bokta 64263706 [email protected]
Iepirkumu/personāla speciāliste Laura Mellupe 64263645 [email protected]
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre 64216045 [email protected]
Vecākā ekonomiste Ingrīda Lapiņa 64263451 [email protected]
Vecākā grāmatvede Ritma Karsele 64216044 [email protected]
Vecākā grāmatvede Daina Daine 64216042 [email protected]
Vecākā grāmatvede Sarmīte Buile 64216041 [email protected]
Vecākā grāmatvede Anita Dreimane
Anta Meirēna (ilgstošā prombūtnē)
64207847 [email protected]
anta.meire[email protected]
Attīstības nodaļas vadītāja, projektu administratore Līga Martinsone 64207850, 26126543 [email protected]
Kultūras un tūrisma centra vadītāja Guna Ķibere 64219025, 29464888 [email protected]
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists Andris Rakeckis 64207818 [email protected]
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Dairis Lācis 25662217 [email protected]
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Agnese Ripīte 64263696 [email protected]
Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja (pilsētā) Sandra Upīte 64216046 [email protected]
Zemes lietu speciāliste (pagastos) Santa Fromberga 64219055 [email protected]
Pašvaldības policijas priekšnieks Vilnis Laurs 64263603, 26614477 [email protected]
Sociālā dienesta vadītāja Una Sniega 64268110 [email protected]
Sociālā darbiniece Teiksma Dreimane
Baiba Pētersone (ilgstošā prombūtnē)
64268111 [email protected]
[email protected]
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde 64263447 [email protected]
Datortīklu administrators Ģirts Martinsons 64216040, 29124975 [email protected]
Datu aizsardzības speciālists Viktorija Gulbe 25913701 [email protected]
Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists [email protected] 26667308, 27875016

Iestādes

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Daina Roze 25450585 [email protected]
Jaunatnes darbinieks Helēna Auniņa
Imanta Dreimane
Ketija Vintēna (ilgstošā prombūtnē)
26260714
23375673

28727843
[email protected]


[email protected]
Darba laiks: darba dienās no pl.13:00 - 19:00
Kultūras nama vadītāja Ilze Leska 29430703 [email protected]
Izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa 64263175 [email protected]
Rūjienas bibliotēka Maija Jostsone 64263464 [email protected]
Rūjienas mūzikas skola Gunta Kalniņa 64263558 [email protected]
Rūjienas mākslas skola Jānis Galzons 64263722 [email protected]
Rūjienas vidusskola Linda Čākure 64263605 [email protected]
Rūjienas sporta skola Līga Stupele 64263546 [email protected]
Rūjienas pirmskolas iestāde "Vārpiņa" Lilita Romanovska 26429411
26669124
[email protected]

www.bernudarzsvarpina.lv
Iestādes darba laiks no pl.7:30-18:00
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja Gita Zariņa 26397236 [email protected] Pirmd.-Piektd. 9:00 - 17:00 un nodarbību laikā
Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums"

Valdes loceklis Gints Vēveris

Lietvedība

28611943

64263009

[email protected]

[email protected]

www.rujienassiltums.lv

Pirmdiena 8:00 - 17:00
Otrdiena 8:00 - 17:00
Trešdiena 8:00 - 17:00
Ceturtdiena 8:00 - 17:00
Piektdiena 8:00 - 17:00
Darba dienās no 12:00-13:00 pusdienu pārtraukums.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde inspektore Gunita Grantiņa

inspektore Laura Serģe

inspektore Daina Vesere
28648175


26601718
apkalpojamā teritorija - Lodes pag.

apkalpojamā teritorija - Jeru pag.

apkalpojamā teritorija - Rūjiena, Vilpulkas pag., Ipiķu pag.

Ipiķu pagasta pārvalde

Adrese: "Papardes", Ipiķi, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Buņķe 64234330 [email protected] P.: 10.00-18.00
O.,T.,C.: 9.00-17.00
Sociālā darbiniece 29243913 [email protected] Ceturtdien: 10:00-11:00
Bibliotekāre Iveta Buņķe 64219012 [email protected] P.: 10.00-18.00
O.,T.,C.: 9.00-17.00
Bāriņtiesas locekle Solveiga Zaķe 29154428 [email protected] Pieņem apmeklētājus: otrd.: 13:00-17:00

Jeru pagasta pārvalde

Adrese: "Jeru skola", Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja Indra Celmiņa 64263518 [email protected] Pirmd.: 8:30-12:00; 12:30-18:00
Otrd., trešd., ceturtd.: 8:30-12:00; 12:30-17:00
Piekt.: 8:30-12:00; 12:30-16:00
Sociālā darbiniece Irēna Šomase 64263516 [email protected] Pirmd.: 12:30-17:30

Ceturtd.: 8:00-12:00
Bibliotekāre Dzintra Vende 64263506 Pirmdiena 10:00 - 18:00
Otrdiena 9:00 - 17:00
Trešdiena 9:00 - 17:00
Ceturdiena 9:00 - 17:00
Piektdiena 9:00 - 17:00
Bāriņtiesas locekle Ginta Balode 64263519 Ceturtd.: 12:30-18:30
Lauku attīstības speciāliste Iveta Buņķe 29443651 Piektd. 11.30-13.30
Pārējā laikā konsultācijas pa telefonu 29443651

Lodes pagasta pārvalde

Adrese: "Lieplejas", Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja Kaija Laure 64234267
28362011
[email protected] P: 8:00-16:00 (apmeklētājus pieņem no 11:00-14:00)
T: 8:00-16:00 (apmeklētājus pieņem no 8:00-13:00)
C: 8:00-12:00 (apmeklētājus pieņem no 8:00-12:00)
P: 8:00-12:00 (apmeklētājus pieņem no 8.00-12.00)
Bibliotekāre 64234267
Sociālais darbinieks 64268111, 29243913 [email protected] Trešd. 8:00-9:30
Kultūras pasākumu organizatore Kaija Laure 28362011
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde 26226768 [email protected] Ceturd.: 9:00-12:00
Lauku attīstības speciāliste Iveta Buņķe 29443651 Piektd. 8.30-11.00
Pārējā laikā konsultācijas pa telefonu 29443651

Vilpulkas pagasta pārvalde

Adrese: "Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja 64230907, 29813942, 29255892 [email protected], [email protected] Pirmdiena 10:00 - 14:00
Otrdiena 9:00 - 17:00
Trešdiena 9:00 - 17:00
Ceturdiena 9:00 - 17:00
Piektdiena 9:00 - 13:00
Pārējā laikā zvanīt 29813942
Sociālā darbiniece Dace Petkēvica 64230909 [email protected] Ceturtd.: 9:00-16:00
Bibliotekāre Inga Straumīte 64219014, 29813942 [email protected], [email protected] Pirmdiena 10:00 - 14:00
Otrdiena 9:00 - 17:00
Trešdiena 9:00 - 17:00
Ceturdiena 9:00 - 17:00
Piektdiena 9:00 - 13:00
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde 26226768 [email protected] Ceturtd.: 13:00-17:00
Lauku attīstības speciāliste Iveta Buņķe 29443651 Piektd. 14.00-16.00
Pārējā laikā konsultācijas pa telefonu 29443651