Rūjiena.lv

Kontaktinformācija

RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

Fakss (+371) 64207820

Reģ. Nr.90009115162

E-pasta adrese: rujiena@rujiena.lv

"Swedbank" AS, kods: HABALV22

Konts: LV13 HABA 0551002360569

Rūjienas novada pašvaldības darba laiks

  • Pirmdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 18:00
  • Otrdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
  • Trešdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
  • Ceturtdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 17:00
  • Piektdienās 8:00 - 12:00 un 13:00 - 16:00

Rūjienas novada pašvaldība

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Priekšsēdētājs Guntis Gladkins 64263601 guntis.gladkins@rujiena.lv
Izpilddirektors Ivo Virsis 64207848, 26312008 ivo.virsis@rujiena.lv
Administratīvās nodaļas vadītāja Daiga Vanaga 64216070
26306812
daiga.vanaga@rujiena.lv
Lietvedības sekretāre
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Inta Ferdere 64263149 inta.ferdere@rujiena.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Ilze Bokta 64263706 ilze.bokta@rujiena.lv
Iepirkumu/personāla speciāliste Laura Mellupe 64263645 laura.mellupe@rujiena.lv
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre 64216045 anete.are@rujiena.lv
Vecākā ekonomiste Ingrīda Lapiņa 64263451 ingrida.lapina@rujiena.lv
Vecākā grāmatvede Ritma Karsele 64216044 ritma.karsele@rujiena.lv
Vecākā grāmatvede Daina Daine 64216042 daina.daine@rujiena.lv
Vecākā grāmatvede Sarmīte Buile 64216041 sarmīte.buile@rujiena.lv
Vecākā grāmatvede Anta Meirēna 64207847 anta.meirena@rujiena.lv
Attīstības nodaļas vadītāja, projektu administratore Līga Martinsone 64207850 liga.martinsone@rujiena.lv
Projektu administratore
Kultūras un tūrisma centra vadītāja Guna Ķibere 64219025, 29464888 guna.kibere@rujiena.lv
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Sigrija Roķe 64207818 sigrija.roke@rujiena.lv
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Dairis Lācis 25662217 dairis.lacis@rujiena.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Agnese Ripīte 64263696 agnese.ripite@rujiena.lv
Zemes lietu speciāliste, zemes ierīkotāja (pilsētā) Sandra Upīte 64216046 sandra.upite@rujiena.lv
Zemes lietu speciāliste (pagastos) Santa Voitehoviča 64219055 santa.voitehovica@rujiena.lv
Pašvaldības policijas priekšnieks Vilnis Laurs 64263603, 26614477 vilnis.laurs@rujiena.lv
Darba aizsardzības speciālists Pēteris Rešetins 64216048 peteris.resetins@rujiena.lv
Sociālā dienesta vadītāja Una Sniega 64268110 una.sniega@rujiena.lv
Sociālā darbiniece Baiba Pētersone 64268111 baiba.petersone@rujiena.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde 64263447 dace.melbarde@rujiena.lv
Datortīklu administrators Ģirts Martinsons 64216040, 29124975 girts.martinsons@rujiena.lv

Iestādes

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Daina Roze 25450585 daina.roze@rujiena.lv
Kultūras nama vadītāja Ilze Leska 64263556, 29430703 kulturasnams@rujiena.lv
Izstāžu zāles vadītāja Līga Siliņa 64263175 kadence@inbox.lv
Rūjienas bibliotēka Maija Jostsone 64263464 biblioteka@rujiena.lv
Rūjienas mūzikas skola Gunta Kalniņa 64263558 muzikas.skola@rujiena.lv
Rūjienas mākslas skola Jānis Galzons 64263722 makslas.skola@rujiena.lv
Rūjienas vidusskola Vidars Zviedris 29258981 vidars.zviedris@rujienasvidusskola.lv
Rūjienas sporta skola Līga Stupele 64263546 sporta.skola@rujiena.lv
Rūjienas spec. pirmskolas iestāde "Vārpiņa" Lilita Romanovska 64263171 lilita.romanovska@rujiena.lv
Rūjienas novada Tautskolas vadītāja Gita Zariņa 26397236 gita.zarina@rujiena.lv Pirmd.-Piektd. 9:00 - 17:00 un nodarbību laikā
SIA "Rūjienas siltums" 64263009 siltums@apollo.lv
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde inspektors Dzintars Kazakēvičs

inspektore Daina Vesere
64263002 apkalpojamā teritorija - Jeru pag. , Lodes pag.


apkalpojamā teritorija- Rūjiena, Vilpulkas pag., Ipiķu pag. (patreiz atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā)

Ipiķu pagasta pārvalde

Adrese: "Papardes", Ipiķi, Ipiķu pagasts, Rūjienas novads, LV-4242

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Buņķe 64234330 ipiki@rujiena.lv P.,O.,T.,C.: 8.30-12.00
Sociālā darbiniece Dace Petkēvica 29243913 dace.petkevica@rujiena.lv Ceturtdien (mēneša 2. nedēļa): 9:00-12:00
Bibliotekāre Iveta Buņķe 64219012 ipiki@rujiena.lv P.,O.,T.,C.: 13.00-18.00
Bāriņtiesas locekle Solveiga Zaķe 29154428 zakissol@inbox.lv Pieņem apmeklētājus: otrd.: 13:00-17:00

Jeru pagasta pārvalde

Adrese: "Jeru skola", Endzele, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja Indra Celmiņa 64263518 jeri@rujiena.lv Pirmd.: 8:30-12:00; 12:30-18:00
Otrd., trešd., ceturtd.: 8:30-12:00; 12:30-17:00
Piekt.: 8:30-12:00; 12:30-16:00
Sociālā darbiniece Irēna Šomase 64263516 irena.somase@rujiena.lv Pirmd.: 13:00-18:00
Trešd.: 8:30-12:30
Ceturtd.: 8:30-12:00
Bibliotekāre Dzintra Vende 64263506 Pirmd.- piektd. 9:00-13:00
Bāriņtiesas locekle Ginta Balode 64263519 Ceturtd.: 12:30-18:30
Lauku attīstības speciāliste Iveta Buņķe 29443651 Piektd. 11.30-13.30
Pārējā laikā konsultācijas pa telefonu 29443651

Lodes pagasta pārvalde

Adrese: "Lieplejas", Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja Kaija Laure 64234267
28362011
lode@rujiena.lv Pirmd. 11:00-14:00
Trešd. 11:00-14:00
Piektd. 8:00-13:00
Bibliotekāre 64234267
Sociālais darbinieks Una Sniega 64234267 una.sniega@rujiena.lv Trešd. 8:00-12:00
Kultūras pasākumu organizatore Kaija Laure 28362011
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde 26226768 dace.melbarde@rujiena.lv Ceturd.: 9:00-12:00
Lauku attīstības speciāliste Iveta Buņķe 29443651 Piektd. 8.30-11.00
Pārējā laikā konsultācijas pa telefonu 29443651

Vilpulkas pagasta pārvalde

Adrese: "Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pagasts, Rūjienas novads, LV-4241

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Darba laiks
Pagasta pārvaldes vadītāja 64230907, 29813942 vilpulka@rujiena.lv, inga.straumite@rujiena.lv Pirmdiena 11:00 - 13:00
Otrdiena 9:00 - 13:00
Ceturdiena 9:00 - 13:00
Piektdiena 9:00 - 13:00
Pārējā laikā zvanīt 29813942
Sociālā darbiniece Dace Petkēvica 64230909 dace.petkevica@rujiena.lv Pirmd.: 9:00-17:00
Ceturtd.: 9:00-17:00
Bibliotekāre Inga Straumīte 64219014, 29813942 inga.straumite@rujiena.lv, vilpulka.biblio@inbox.lv Pirmd., Otrd.: 9:00-13:00
Trešd.: -
Ceturtd.: 9:00-17:00
Piektd.: 9:00-13:00
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Melbārde 26226768 dace.melbarde@rujiena.lv Ceturtd.: 13:00-17:00
Lauku attīstības speciāliste Iveta Buņķe 29443651 Piektd. 14.00-16.00
Pārējā laikā konsultācijas pa telefonu 29443651