Rūjiena.lv

Lauku sieviešu biedrība "Dzīne"

Dibināšanas gads: 2004
Kontaktpersonas: Kaija Laure
Adrese: "Lieplejas" Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV-4248
Tālrunis: 28362011
E-pasts: [email protected]

Dzimumu līdztiesības veicināšana, sociālās spriedzes mazināšana laukos, veicināt Lodes pagasta iedzīvotāju pilnvērtīgu un radošu attīstību harmoniskā vidē.