Rūjiena.lv

Paipusu muiža

Dibināšanas gads: 2012
Kontaktpersonas: Ineta Bole
Adrese: "Arumi", Jeru pagasts, Rūjienas novads
Tālrunis: 26875456, 64230996
E-pasts: [email protected]
  • Saglabāt Paipusu muižas kultūrvēsturisko mantojumu.
  • Sniegt ieguldījumu Rūjienas novada, kā arī citu Latvijas novadu iedzīvotāju cilvēka garīgo vērtību stiprināšanā.
  • Informēt un izglītot sabiedrību par kristietību, par tās nozīmi Latvijas vēsturē un kultūrā.
  • Organizēt brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem.
  • Rūpēties par cilvēka garīgā un fiziskā potenciāla atjaunošanu, izmantojot kristīgos dabiskos atveseļošanās resursus.