Rūjiena.lv

Rūjienas senioru māja

Dibināšanas gads: 2011
Kontaktpersonas: Daina Roze
Adrese: Valdemāra iela 26, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis: 28353503
E-pasts: [email protected]
  • Sabiedrības, pirmspensijas un pensijas vecuma, un personām ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana;
  • Sociālo pakalpojumu attīstība, veicināšana un sniegšana;
  • Iedzīvotāju un valsts institūciju, pašvaldību, komerciestāžu un nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana sabiedriskās dzīves norisēs;
  • Dažādu paaudžu kultūras saliedēšana un izpratnes veicināšana;
  • Piesaistīt un organizēt iedzīvotājus tai skaitā jauniešus un seniorus brīvprātīgajā darbā;
  • Veicināt un organizēt sabiedrības un indivīdu saturīga brīvā laika pavadīšanu;
  • Vides pieejamības uzlabošana, sabiedrības veselības veicināšana un savstarpējās palīdzības attīstīšana un popularizēšana;
  • Sabiedrības prioritāro vajadzību izzināšana un to realizēšanai atbilstošu pasākumu plānošana un ieviešana;
  • Celt aprūpes pakalpojuma sniedzēju profesionālo kvalifikāciju un profesijas prestižu;
  • Bezatlīdzības palīdzības sniegšana un organizēšana trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem un pirmspensijas un pensijas vecuma personām ar īpašām vajadzībām.