Rūjiena.lv

Latvijas Aitu audzētāju asociācija

Dibināšanas gads: 2001
Kontaktpersonas: Valdis Leska
Adrese: "Klimpas" Jeru pagasts; p/n Endzele; Rūjienas novads; LV-4234
Tālrunis: 26355100
E-pasts: [email protected]

Radīt labvēlīgu vidi aitu audzēšanai, un attīstīt aitkopību kā peļņu nesošu ilgtermiņa nozari, kas ļauj saimniekot videi draudzīgi un uzlabot dzīves kvalitāti.