Rūjiena.lv

Rūjienas mežu īpašnieku biedrība

Dibināšanas gads: 2005
Kontaktpersonas: Madars Kalniņš
Adrese: Rīgas iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240
Tālrunis: 29466008
E-pasts: [email protected]

Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu racionāli, ilgtspējīgā un nenoplicinošā veidā, kā arī aizstāvēt savu biedru ekonomiskās un sociālās intereses.