Rūjiena.lv

Izsoles

Valsts dzīvokļu īpašumu Nr.2 un Nr.7 “Vidiņi”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsole

2018-08-06

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 2 “Vidiņi”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 000.00, nodrošinājums EUR 100.00, izsole 04.10.2018. plkst. 13-00;
  • 7 “Vidiņi”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 1 000.00, nodrošinājums EUR 100.00, izsole 04.10.2018. plkst. 16-00.

Pieteikšanās termiņš līdz 20.09.2018. plkst. 16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.5 "Vidiņi", Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsole

2018-08-06

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Vidiņi”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 600.00, nodrošinājums EUR 60.00, izsole 20.09.2018. plkst. 14-30.

Pieteikšanās līdz 06.09.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.