Rūjiena.lv

Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.5 "Vidiņi", Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā izsole

2018-08-06

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 “Vidiņi”, Virķēnos, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā – izsoles sākumcena EUR 600.00, nodrošinājums EUR 60.00, izsole 20.09.2018. plkst. 14-30.

Pieteikšanās līdz 06.09.2018. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.