Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība izsludina konkursu vakantam iepirkumu/personāla speciālista amatam

2017-02-08


Mēs esam gatavi Tev uzticēt sekojošus darba pienākumus:

 • Izstrādāt iepirkumu dokumentāciju, ar iepirkumu saistītās sarakstes un citu dokumentu projektus;
 • veikt Iepirkuma komisijas kontaktpersonas funkcijas, konsultēt jautājumos, kas saistīti ar iepirkumiem, protokolēt komisijas sēdes;
 • kārtot Iepirkuma komisijas lietvedību, nodrošināt Iepirkuma dokumentu nodošanu arhīvā, izstrādāt un atjaunot Iepirkumu procedūras kārtību pašvaldībā;
 • pārstāvēt Iepirkuma komisiju visās valsts un pašvaldību institūcijās, tiesu u.c. iestādēs;
 • nodrošināt iepirkumu publikāciju ievietošanu pašvaldības un Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapās;
 • izstrādāt un atjaunot iepirkumu procedūras kārtību pašvaldībā;
 • veikt citus līdzīga satura pienākumus;
 • Personāla lietvedības uzturēšana, ikdienas personāla dokumentu sagatavošana (darba līgumi, rīkojumi, u.c.), personāla datu savadīšana un uzturēšana;
 • Darbinieku konsultēšana par darba tiesiskajām attiecībām;
 • Piedalīties personāla vadības procesu ieviešanā un uzturēšanā;
 • Dalība uzņēmuma iekšējo pasākumu organizēšanā;
 • Personāla lietvedības dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Atbalsts personāla atlases procesos.

Mēs vēlamies, lai Tev ir:

 • Izpratne par publisko iepirkumu jautājumiem, kas pamatota ar darba pieredzi vai augstāko izglītību tiesību zinību jomā (Priekšrocība kandidātiem ar augstāko izglītību personāla vadībā vai jurisprudencē);
 • Vismaz 1 gada darba pieredze;
 • LR Darba likumdošanas zināšanas;
 • Ļoti labas saskarsmes prasmes, pozitīva attieksme pret darbu un pret cilvēkiem;
 • Labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • Augsta atbildības sajūta un orientācija uz detaļām;
 • Publisko iepirkumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze publisko iepirkumu jomā, ES projektu iepirkumu organizēšanā;
 • izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
 • teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:

 • Līdzdarbošanos Rūjienas novada attīstībā, dodot savu ieguldījumu novada un iestādes mērķu sasniegšanai;
 • Atbildīgu un dinamisku darbu pašvaldībā;
 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • Pilnu darba slodzi;
 • Publiskā sektorā strādājošajiem likumā noteiktās sociālās garantijas.

Dokumentus par piedalīšanos konkursā gaidīsim Rūjienā, Raiņa ielā 3, LV-4240 ar norādi iepirkumu/personāla speciālists vai e-pastā daiga.vanaga@rujiena.lv līdz 2017.gada 31.martam.

Tālrunis uzziņām: 26306812

Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti.