Rūjiena.lv

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme” aicina darbā galveno saimniecības pārzini

2017-03-01


Galvenais saimniecības pārzinis

(1,0 amata vienības) 

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais darba laiks

 

Pienākumi

 • Plānot, organizēt un koordinēt saimniecisko darbību iestādē (celtniecības remontdarbi, iekārtu un transportlīdzekļu pareiza ekspluatācija, vides aizsardzība)
 • Organizēt iestādes kustamā un nekustamā īpašuma racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu
 • Organizēt un pārzināt darba aizsardzības, ugunsdrošības pasākumus un dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem filiālēs un administrācijā
 • Piedalīties iepirkumu procedūras organizēšanā, sagatavot tehniskās specifikācijas
 • Strādāt tieši un attālināti ar filiāļu saimniecības nodaļu vadītājiem


Prasības pretendentiem

 • Pirmā vai otrā līmeņa augstākā (tehniskā vai inženierekonomiskā) izglītība
 • Vēlama darba pieredze vadošā vai līdzīgā amatā vismaz divi gadi
 • Valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Teicamas prasmes darbam ar datoru un citu biroja tehniku 
 • Pārzināt normatīvos aktus par valsts nekustamā un kustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
 • Pārzināt normatīvos aktus par darba aizsardzību, civilās aizsardzību, ugunsdrošību un tml.
 • Pieredze projektu vadībā
 • Organizatora spējas, iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte
 • Spēja strādāt intensīvi, patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā
 • Spēja strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās un paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • Spēja analizēt situācijas, pieņemt profesionālus lēmumus


Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.


Mēnešalga no 860.00 -1000.00 euro


Darba vietas adrese 

VSAC „Vidzeme”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjiena novads, LV 4234


Aicinām pretendentus/-es pieteikties, nosūtot Curriculum Vitae (CV), pieteikuma vēstuli, augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu laima.studenkova@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Galvenais saimniecības pārzinis VSAC “Vidzeme”” līdz 2017. gada 10. martam. Tālrunis informācijai – 64220835.


Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām.

    le 3 Acce&%޺Džy