Rūjiena.lv

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” aicina pastāvīgā darbā internāta skolotāju

2017-05-08

 

Pretendentiem izvirzītās prasības:

  • Augstākā izglītība pedagoģijā vai augstākā izglītība citā nozarē un gatavība apgūt B programmu pedagoģijā 72 stundu apjomā ;
  • Komunikācijas un sadarbības prasmes, pozitīva attieksme.
  • Spēja pieņemt lēmumus, risināt konfliktus un prasme rīkoties nestandarta situācijās.

 

Galvenie amata pienākumi:

  • Izglītojamo audzināšanas darba plānošana un īstenošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Nodrošināt iekšējo kārtības noteikumu, dienas režīma ievērošanu un uzdoto pienākumu izpildes kvalitāti izglītojamajiem;

 

Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu info@skiinaukseni.lv vai iesniegt personīgi sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni” līdz 2017.gada 19. maijam.

Telefons papildus informācijai 29293630 (direktors).