Rūjiena.lv

VSAC "Vidzeme" aicina darbā ekspertu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos

2017-07-07

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Vecākais eksperts – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos

 (1,0 amata vienība)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais darba laiks

 

Pienākumi

 • Veikt eksperta pienākumus, nodrošinot sociālā pakalpojuma un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un rīkojumiem
 • Veikt informatīvi skaidrojošo darbu un sniegt konsultatīvu atbalstu iestādes sociālā darba speciālistiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa nodrošināšanas jautājumiem
 • Kontrolēt sniegtās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
 • Koordinēt un kontrolēt klientu kustību filiālēs nodrošinot klientu vietu vienmērīgu aizpildījumu
 • Piedalīties deinstitucionalizācijas procesa ieviešanā un realizēšanā

Prasības pretendentiem

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā
 • Profesionālā pieredze sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā ne mazāk kā viens gads
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Labas prasmes darbam (lietotāja līmenī) ar datortehniku (Windows, Word, Exel, Power Point vidē, internets, e – pasts) un biroja tehniku (kopētājs, fakss)
 • Organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes
 •  Spēja veikt liela apjoma informācijas analīzi, dokumentācijas sagatavošanu
 • Humānisms, dažādību respektēšana, jebkura cilvēka cieņa, empātija, tolerance, mērķtiecība, organizētība, precizitāte, augsts intelekta līmenis – loģiskā domāšana, plašs redzesloks un zināšanas, pārliecība par savām spējām, elastība, patstāvība, izturība, atklātība

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā;
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

Mēnešalga no 770.00 – 994.00 euro.

 

Darba vietas adrese

VSAC “Vidzeme”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234

Aicinām pretendentus/-es pieteikties, nosūtot Curriculum Vitae (CV), pieteikuma vēstuli, augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234 vai e-pastu: laima.studenkova @vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Eksperts – sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos VSAC “Vidzeme” līdz 2017.gada 19.jūlijam

Tālrunis informācijai - 64220835.

Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām