Rūjiena.lv

VSAC "Vidzeme" aicina darbā sociālo darbinieku

2017-07-12

Valsts sociālās aprūpes centrs “Vidzeme” filiāle “Rūja”

Sociālais darbinieks

 (1,0 amata vienība)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais saīsinātais darba laiks

 

Pienākumi

 • Nodrošināt klienta sociālo problēmu identificēšanu un sociālā gadījuma risināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • Piedalīties klienta uzņemšanā filiālē
 • Noteikt klientam sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta specifiskām vajadzībām, sniegt ieteikumus
 • Analizēt klienta sociālās problēmas un palīdzēt rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus, izmantojot atbilstošas metodes darbā ar klientu individuāli vai grupā
 • Piedalīties klientu sociālās aktivitātēs, dažādos pasākumos un nodarbībās, profesionālās un radošās nodarbības, kultūras un sporta pasākumos, kontrolēt to izpildi, sagatavot pasākumu atskaites

 

Prasības pretendentiem

 • Augstākā profesionālā izglītība (sociālais darbinieks)
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros
 • Sociālā darba, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pamatprincipu un veidu pārzināšana
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmsituācijas
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Labas prasmes darbam (lietotāja līmenī) ar datortehniku (Windows, Word, Exel, Power Point vidē, internets, e – pasts) un biroja tehniku (kopētājs, fakss)
 • Sociālās rehabilitācijas procesa dokumentēšana un sociālās rehabilitācijas plāna pielietošana
 • Organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes
 • Humānisms, dažādību respektēšana, jebkura cilvēka cieņa, empātija, tolerance, mērķtiecība, organizētība, precizitāte, augsts intelekta līmenis – loģiskā domāšana, plašs redzesloks un zināšanas, pārliecība par savām spējām, elastība, patstāvība, izturība, atklātība

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā;
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

Mēnešalga no 500.00 – 625.00 euro.

 

Darba vietas adrese

VSAC “Vidzeme”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234

Aicinām pretendentus/-es pieteikties, nosūtot Curriculum Vitae (CV) un pieteikuma vēstuli uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234 vai e-pastu: inese.virse@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Sociālais darbinieks VSAC “Vidzeme” filiālē “Rūja” līdz 2017.gada 30.jūlijam

Tālrunis informācijai - 64207919.