Rūjiena.lv

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja” aicina darbā Pusceļa mājas vadītāju

2017-11-07

 

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 600,- EUR līdz 726,- EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei.
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Plānot, koordinēt un vadīt pusceļa mājas darbību Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiālē “Rūja”
 • Noteikt un kontrolēt klientam sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta specifiskām vajadzībām. Organizēt un kontrolēt klientu pašaprūpes spēju izvērtēšanu
 • Nodrošināt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un centrā noteikto kārtību
 • Palīdzēt klientiem personīgo un sociālo problēmu risināšanā
 • Piedalīties klientu rehabilitācijas procesā. Kopā ar sociālās rehabilitācijas komandu, izstrādāt un realizēt dzīves prasmju apmācības programmu
 • Plānot un koordinēt klientu sociālās aktivitātes dažādos pasākumos un nodarbībās, profesionālās un radošās nodarbībās, kultūras un sporta pasākumos.

 

Prasības pretendentiem

 • Augstākā izglītība (sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, psihologs)
 • Zināšanas psiholoģijā, pedagoģijā, cilvēktiesībās, sociālā politikā, sociālā likumdošanā, sociālā darba vadībā
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmsituācijas
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Rūja”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudiņa@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Pusceļa mājas vadītājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Rūja”” līdz 2017. gada 17. novembrim.

Tālrunis informācijai - filiālē “Rūja” 64207921