Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”

2017-11-21

 

Rūjienas novada pašvaldība izsludina konkursu uz valdes locekļa amatu Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”, reģistrācijas Nr. 44103023807, Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240, Faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240.

 

Kandidātiem izvirzāmās prasības:

 • Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otrās daļas un 37. panta otrās daļas prasībām.
 • Atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.
 • Valsts valodas zināšanas.
 • Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs.
 • Vismaz viena gada pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, pašvaldību vai privātas kapitālsabiedrības vadībā vai iestādes stratēģiskajā un/vai operatīvajā vadībā.
 • Nevainojama reputācija.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule un apliecinājums, ka:
  • nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
  • nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
  • nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku;
  • ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.
 • Dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā norādīta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs), kā arī iekļauts pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas.
 • Pretendenta sagatavotu redzējumu par PSIA “Rūjienas siltums” attīstību Rūjienas novada pašvaldībā.
 • Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda).
 • Citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.
 • Apliecinājums, ka piekrīt personas datu apstrādei tādā apmērā, lai konkursa izsludinātājs var gūt pārliecību par Pretendenta atbilstību normatīvos aktu un Konkursa rīkotāja izvirzītajām prasībām.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 10.decembrim ar norādi: “Konkursam uz valdes locekļa amatu” Rūjienas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240 vai uz elektronisko pasta adresi: daiga.vanaga@rujiena.lv, tālrunis: 64216070.

 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri izturēs pirmo atlases kārtu.