Rūjiena.lv

VSAC „Vidzeme” aicina pieteikties konkursam uz vakanto ADMINISTRATĪVĀS NODAĻAS VADĪTĀJA - JURISKONSULTA amata vietu

2018-03-02

(1,0 amata vienības)
Darba līgums uz noteiktu laiku
Normālais darba laiks

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu Labklājības ministrijas tiešās pārvaldes iestādē
 • Algu no 995.00-1174.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei.
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi

 • Organizēt un vadīt Administratīvās nodaļas darbu
 • Nodrošināt nodaļas darba pārskatu, atskaišu sagatavošanu
 • Piedalīties juridisko dokumentu (rīkojumu, līgumu, iekšējo normatīvo aktu u.tml.) izstrādē, veikt to papildpārbaudi, izvērtējot to atbilstību tiesību aktiem un vispārīgiem tiesību principiem, veikt to saskaņošanu.
 • Nodrošināt līgumu un vienošanos projektu izstrādi, saskaņošanu, noslēgšanu un līgumu reģistrāciju
 • Izskatīt un sagatavot atzinumus un atbildes projektus kontrolējošo iestāžu pārbaudes dokumentiem, fizisko un juridisko personu iesniegumiem vispārīgos juridiskos jautājumos
 • Sagatavot tiesvedības dokumentu (paskaidrojumus, sūdzības, procesuālos dokumentus) projektus
 • Sniegt juridiskas konsultācijas iestādes darbiniekiem ar darbu iestādē saistītos jautājumos
 • Kontrolēt piegādāju saistību izpildes atbilstību noslēgtajiem līgumiem, piedalīties iepirkumu komisijas darbā un sēdēs
 • Pārstāvēt iestādes intereses visās tiesu instancēs, institūcijās

Prasības pretendentiem

 • Augstākā juridiskā izglītība
 • Darba pieredze jurisprudencē vismaz divi gadi
 • Pieredze vadošā amatā (valsts pārvaldē) tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Spēja orientēties Latvijas, starptautisko un Eiropas Savienības (Kopienu) tiesību sistēmās
 • Prasme lietišķās sarakstes dokumentu noformēšanā
 • Pārzināt publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktus un procedūru
 • Spēja strādāt intensīvi, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus, noteikt darba uzdevumu prioritātes un uzņemties atbildību
 • Labas prasmes darbam (lietotāja līmenī) ar datortehniku (Windows, Word, Exel vidē, internets, e – pasts) un biroja tehniku ( kopētājs, fakss)
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Darba vietas adrese
VSAC „Vidzeme”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjiena novads, LV – 4234

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV - 4234, vai e-pastu laima.studenkova@vsacvidzeme.gov.lv ar norādi „Vakancei Administratīvās nodaļas vadītājs - juriskonsults VSAC “Vidzeme”” līdz 2018. gada 9. martam.
Tālrunis informācijai 64220835.