Rūjiena.lv

Kultūras pasākumu organizators VSAC „Vidzeme” filiālē „Rūja”

2018-04-03

(1,0 amata vienības)
Darba līgums uz nenoteiktu laiku
Summētais darba laiks

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 440.00-530.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi

 • Plānot un organizēt kultūras un sporta pasākumus filiālē
 • Plānot un organizēt nodarbības, kas pilnveido klientu fizisko un komunikatīvo iemaņu attīstību
 • Palīdzēt klientiem apgūt dažādu praktisku un māksliniecisku lietu veidošanu, piemērojot mācību līdzekļus un metodes
 • Motivēt un piesaistīt klientus nodarbību un pasākumu apmeklēšanai. Sniegt individuālās konsultācijas
 • Organizēt, koordinēt (saņemt un nogādāt pēc piederības) un atbildēt par filiālei un klientiem privāti adresēto korespondenci (laikraksti, žurnāli, vēstules un citi pasta sūtījumi)

Prasības pretendentiem

 • Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (vēlams izglītības, kultūras vai sporta jomā)
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmsituācijas
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Darba vietas adrese
VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja", pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC "Vidzeme", pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv ar norādi "Vakancei Kultūras pasākumu organizators VSAC "Vidzeme" filiālē "Rūja"" līdz 2018. gada 9. aprīlim.
Tālrunis informācijai - filiālē "Rūja" 64207921.