Rūjiena.lv

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja” aicina darbā saimniecības nodaļas vadītāju

2018-05-11

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja”

Saimniecības nodaļas vadītājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais darba laiks

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 720.00-780.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi

 • Plānot, koordinēt, vadīt un atbildēt par saimniecības nodaļas darbību
 • Pārvaldīt filiāles nekustamo īpašumu
 • Risināt filiāles apgādes jautājumus gada finansējuma robežās, plānot savlaicīgu filiāles apgādi ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, inventāru, kurināmo, degvielu
 • Plānot un kontrolēt esošo saimniecisko resursu racionālu izmantošanu
 • Veikt darba vides iekšējo uzraudzība filiālē, piedalīties darba vides iekšējās uzraudzības plāna sastādīšanā, darba vides risku novērtēšanas rezultātu dokumentēšanā
 • Organizēt un vadīt saimniecības nodaļas infrastruktūras un inženierkomunikāciju uzturēšanu darba kārtībā

Prasības pretendentiem

 • Vidējā speciālā vai augstākā (tehniskā) izglītība
 • Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana (apliecība par profesionālās pilnveides 160 stundu izglītības programmu Darba aizsardzībā un drošībā, kā arī apliecība ugunsdrošībā un aizsardzībā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV – 4234.

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV - 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Saimniecības nodaļas vadītājs filiālē „Rūja”” līdz 2018. gada 22. maijam.

Tālrunis informācijai - filiālē “Rūja” 64207921.