Rūjiena.lv

Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu

2018-05-15

Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu
(profesijas kods 2634 03), viena likme – 30 stundas nedēļā.

Izglītība: Augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai maģistra vai doktora grāds psiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs saistīts ar izglītības psiholoģiju

Galvenie darba pienākumi:

- plānot, organizēt un vadīt izglītības psihologa darbu, saskaņā ar skolas vadības un iestādes darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem;

- sadarboties ar skolas pedagogiem;

- izstrādāt un realizēt iestādes izglītojamo, vecāku un pedagogu psiholoģiskā atbalsta pasākumus;

- veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu un rehabilitāciju krīžu situācijās;

- sadarboties ar valsts institūcijām savu kompetenču ietvaros.

Piedāvājam:

- iespēju sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem un skolotājiem;

- iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai skolas atbalsta komandas darbā;

- profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas;

- sociālās garantijas.

Darba samaksa:

atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 10. jūnijam, sūtot savu CV uz e-pastu: rv@rujienasvidusskola.lv, vai personīgi Rūjienas vidusskolas lietvedībā Rūjienā, Rīgas ielā 30, t.64268136.