Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība aicina darbā Nekustamā īpašuma nodokļa administratoru uz noteiktu laiku

2018-06-06

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finanšu vai tiesību zinātņu jomā;
 • izpratne par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu;
 • pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un to praktisko piemērošanu;
 • prasme sagatavot administratīvos aktus;
 • labas datorprasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte, prasme reaģēt uz negaidītām situācijām;
 • darba pieredze nodokļu administratora amatā un prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru: teksta redaktors, elektroniskas tabulas, NĪN ZZDats NINO, Visvaris zemes noma programma tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie darba pienākumi:

 • aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli likuma noteiktajā termiņā un veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinus;
 • Veikt zemes nomas aprēķinus, izsūtīt maksāšanas paziņojumus, ievadīt maksājumus elektroniskajā sistēmā;
 • sagatavot administratīvos aktus, administratīvo aktu projektus un vēstules deleģēto funkciju ietvaros;
 • iegūt, klasificēt un aktualizēt saņemto informāciju no Valsts zemes dienesta, Zemesgrāmatas un citām institūcijām par nekustamajiem īpašumiem, kam piemērojams nekustamā īpašuma nodoklis;
 • pārbaudīt un aktualizēt datus no Iedzīvotāju reģistra, Uzņēmumu reģistra un citām datu bāzēm;
 • gatavot nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt informāciju nodokļu maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos.
 • sagatavot Domes lēmumu projektus par NĪN atlaidēm un atvieglojumiem, un priekšlikumus Saistošo noteikumu izstrādei, izmaiņām u.c..
 • sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā.

Piedāvājam:

 • Pilnu darba slodzi;
 • Darbs uz noteiktu laiku;
 • Stabilu atalgojumu;
 • Sociālās garantijas.

Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām.
Motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV jāiesniedz līdz 14.06.2018. plkst. 16.00 Rūjienas novada Klientu apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240) vai elektroniski daiga.vanaga@rujiena.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība, Raiņa ielā 3, Rūjienā

Papildus informācija: tālr. 25662217, 64207820 (Nek. īp. nod. vadītājs Dairis Lācis).