Rūjiena.lv

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja” aicina darbā saimniecības vadītāju

2018-06-13

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja”

Saimniecības vadītājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais darba laiks

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 510.00-575.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Būtiskākie amata pienākumi

 • Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumus filiālē
 • Organizēt darba aizsardzības instrukciju izstrādi un aktualizāciju katrai darbavietai filiālē, izstādāt ugunsdrošības pasākumu plānu, instrukcijas. Atbilstoši instrukcijām, veikt darbinieku un klientu instruktāžu
 • Izstrādāt tehniskās specifikācijas iepirkumiem
 • Organizēt saimniecības nodaļas darbinieku darba laika plānošanu, darba laika uzskaiti

Prasības pretendentiem

 • Vidējā speciālā vai augstākā (tehniskā) izglītība
 • Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana (apliecība par profesionālās pilnveides 160 stundu izglītības programmu Darba aizsardzībā un drošībā, kā arī apliecība ugunsdrošībā un aizsardzībā)
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle „Rūja”, pansionāts “Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV – 4234.

CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV - 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Saimniecības vadītājs filiālē „Rūja”” līdz 2018. gada 22. jūnijam.

Tālrunis informācijai - filiālē “Rūja” 64207921.