Rūjiena.lv

Rūjienas novada Sociālais dienests aicina pieteikties uz sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem vakanci

2019-07-05

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes:

 1. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā izglītība sociālā darbinieka specialitātē;
 2. ir apliecinājums par apgūtu zināšanu pilnveides izglītības programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 3. vispārējas zināšanas par spēkā esošajiem tiesību aktiem kompetences ietvaros;
 4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī ;
 5. labas prasmes sociālo gadījumu vadīšanā, sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšanā;
 6. labas komunikācijas prasmes (t.sk. intervēšanas, klausīšanās, atgriezeniskās saites nodrošināšanā u.c.), emocionāla noturība, spēja strādāt komandā un konfliktu risināšanas prasmes;
 7. precizitāte un rūpīgums darbā;
 8. prasme darbā ar Microsoft Office, Excel programmām labā lietotāja līmenī, vēlama SOPA programmas pārzināšana;
 9. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata pamatpienākumi:

 1. plānot, organizēt, vadīt sociālā darba procesus pielietojot sociālā darba metodes;
 2. izstrādāt rehabilitācijas plānu un veikt sociālā gadījuma vadīšanas procesa novērtēšanu;
 3. plānot, organizēt, veidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību;
 4. organizēt un mobilizēt resursus un sociālos pakalpojumus klienta sociālo problēmu risināšanai;
 5. sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu;
 6. veikt sociālā darba dokumentēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam:

 1. Pilnu darba slodzi;
 2. Darbs uz noteiktu laiku;
 3. Atalgojums 826 eiro pirms nodokļu nomaksas;
 4. Sociālās garantijas.

Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām.

Motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un CV jāiesniedz līdz 12.07.2019. plkst. 14.00 Rūjienas novada Sociālais dienestā (Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240) vai elektroniski socialais.dienests@rujiena.lv . Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

Papildus informācija: tālr. 26582124, 64268110 (Sociālā dienesta vadītāja Una Sniega).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240; tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: rujiena@rujiena.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa, tālrunis 29419666; elektroniskā pasta adrese: dagnija.baldina@persc.lv

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi rujiena@rujiena.lv.