Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība izsludina konkursu uz vakanto Attīstības nodaļas ’’Projektu asistenta” amatu

2019-10-14

Galvenie darba pienākumi:

 • Lietvedības un citu dokumentu sagatavošana un noformēšana projektu ietvaros;
 • Informācijas sagatavošana pašvaldības rīkotajiem projektu iepirkumiem un tirgus izpētēm;
 • Komunikācijas uzturēšana ar projektos iesaistītajam pusēm;
 • Informācijas un dokumentu aprites nodrošināšana, atbalsta sniegšana kolēģiem un sadarbības partneriem
 • Asistēšana projektu realizācijā, projektu koordinēšanā un uzraudzībā
 • Projektu publicitātes pasākumu organizēšana un īstenošana

Prasības kandidātiem:

 • Vidējā vai vēlams 1.līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība vai iesākta augstākā izglītība.
 • Prasme un zināšanas lietvedībā, dokumentu noformēšanā, MS Office, darbā ar biroja tehniku;
 • Radoša pieeja, augsta precizitāte un konkrētums attiecībās ar cilvēkiem;
 • Svešvalodu zināšanas - labas angļu valodas zināšanas, vācu vai krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši likumdošanai;
 • Vēlama pieredze darbā ar projektiem.

Piedāvājam:

 • Pilnu darba slodzi;
 • Darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Darba algu EUR 826,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Labus darba apstākļus;
 • Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas.

Uz interviju tiks aicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst sludinājumā noteiktajām prasībām.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt Rūjienas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, nosūtot pa pastu Rūjienas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 vai nosūtīt uz rujiena@rujiena.lv ar norādi „Attīstības nodaļas projektu asistenta amatam” līdz 2019.gada 28.oktobra plkst.17:00. Tālrunis papildu informācijai: 64207850, 26126543, e-pasts: liga.martinsone@rujiena.lv.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240; tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: rujiena@rujiena.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa, tālrunis 29419666; elektroniskā pasta adrese: dagnija.baldina@persc.lv

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi rujiena@rujiena.lv.