Rūjiena.lv

Rūjienas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības darbā (audzināšanas jomā) - profesijas kods 134504

2020-01-22

Pretendentiem izvirzītās prasības
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība
 • Pedagoģiskā darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi
 • Izpratne par audzināšanas un ārpusklases darba nozīmi un vietu mācību procesā
 • Lieliskas organizatora spējas, saskarsmes prasmes un pozitīva attieksme

Galvenie amata pienākumi
 • Iestādes audzināšanas darba atbilstoši normatīvo aktu prasībām vadīšana, plānošana un organizēšana
 • Interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darba koordinēšana un pārraudzīšana
 • Izglītojamo pašpārvaldes darba atbalstīšana un konsultēšana
 • Iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde
 • Sadarbība ar atbalsta personālu un Skolas domi
 • Konfliktu risināšana
 • Izglītības iestādes tradīciju saglabāšanas veicināšana un pilnveidošana un tēla veidošanu
 • Informācijas atlase publicēšanai skolas mājas lapā

Pretendentus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
 • Redzējumu par audzināšanas un ārpusklases darba attīstību Rūjienas vidusskolā (ne vairāk kā divas A4 lapas)
 • CV

Informācija par vakanci
 • 1 amata vieta, 40 stundas nedēļā, darba līgums uz nenoteiktu laiku, algas likme par pilnu slodzi – 1153 EUR
 • Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 01.04.2020.

 • Pieteikumus ar norādi “Direktora vietnieka vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:
  uz e-pastu vidars.zviedris@rujienasvidusskola.lv

  vai

  pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

  vai

  iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā
  Tālrunis lietvedībā 64268136