Rūjiena.lv

Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 03) – 20 stundas nedēļā.

2020-01-22

Izglītība:

Augstākā izglītība un psihologa kvalifikācija vai maģistra vai doktora grāds psiholoģijā, kura iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs saistīts ar izglītības psiholoģiju

 Galvenie darba pienākumi:

- plānot, organizēt un vadīt izglītības psihologa darbu,  saskaņā ar skolas vadības un iestādes darbību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem;

- sadarboties ar skolas pedagogiem;

- izstrādāt un realizēt iestādes izglītojamo, vecāku un pedagogu psiholoģiskā atbalsta pasākumus;

- veikt izglītojamo psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu un konsultēšanu;

- sadarboties ar valsts institūcijām savu kompetenču ietvaros.

 Piedāvājam:

- iespēju sniegt atbalstu bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem un skolotājiem;

- iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai skolas atbalsta komandas darbā;

- profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas;

- sociālās garantijas.

Darba samaksa:

atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” – 20 stundas nedēļā (0,667 likmes) – 522 EUR mēnesī (algas likme par pilnu slodzi – 783 EUR) pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumus ar norādi “Izglītības psihologa vakance” līdz 2020.gada 20.martam lūdzam sūtīt:

vai

  • pa pastu Rūjienas vidusskolai Rīgas iela 30, Rūjiena, LV-4240

vai

  • iesniegt personīgi skolas lietvedei Rūjienas vidusskolā.  

Tālrunis lietvedībā 64268136