Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība, Reģ.nr. 90009115162 izsludina konkursu uz vakanto Rūjienas vidusskolas direktora amatu

2020-07-22

Prasības pretendentam:

 1. Izcilas darba organizācijas un vadības prasmes, prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes, informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes;
 2. Izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžeta veidošanu;
 3. Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 4. Par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā;
 5. Par 4. punktā minēto izglītības vadības darbu tiek uzskatīts:
  1. - darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā;
  2. - cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības darba un izglītības iestāžu darbinieku organizēšanu, vadīšanu un kontroli (metodisko apvienību, nevalstisko organizāciju u.c. vadītāji);
 6. Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu;
 7. Atbilstība Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 8. Valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmei profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 9. Pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā.

Piedāvājam:

 • stabilu darbu pašvaldības iestādē;
 • mēnešalgu 1365 EUR bruto un sociālās garantijas.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • 1. motivēta pieteikuma vēstule;
 • 2.īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 • 3.izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • 4.rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas).

Pieteikšanās:

CV ar norādi “Rūjienas vidusskolas direktors” atsauksmes, motivētu pieteikuma vēstuli un izglītības iestādes izaugsmes redzējumu kopā ar iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu kopijām, un apliecinājumu (brīvā formā), ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu, sūtīt uz e-pastu: daiga.vanaga@rujiena.lv vai iesniegt Rūjienas novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā., LV-4240 līdz 2020. gada 23.augustam.

Tālruņi uzziņām 64216070 (Rūjienas novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītāja/juriste).

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstiprināti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Informējam, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz atlases 2.kārtu.