Rūjiena.lv

Rūjienas vidusskola uz nenoteiktu laiku aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā (1,0 slodzes)

2020-07-22

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • organizēt izglītojamo valsts pārbaudes darbu norisi, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
 • balstoties uz skolas mācību plānu veikt pedagoģisko darbinieku tarifikāciju un pārtarifikāciju;
 • veidot mācību stundu sarakstu un saskaņot mācību priekšmetu stundu izmaiņu grafiku;
 • popularizēt pedagogu darba pieredzi un stimulēt pedagogus radošai un pētnieciskai darbībai;

un Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu;
 • prasmes strādāt komandā, atbildība un iniciatīva un teicamas komunikācijas prasmes un elastība;

mēs piedāvājam:

 • iespējas piedalīties skolas izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu no EUR 1153,00 mēnesī un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: daiga.vanaga@rujiena.lv ar norādi „Direktora vietnieka izglītības jomā” līdz 2020. gada 7.augustam. 

Tālruņi uzziņām 64216070 (Rūjienas novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītāja/juriste).

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstiprināti konkursa norises procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Informējam, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz atlases 2.kārtu.