Rūjiena.lv

Rūjienas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Nekustamā īpašuma nodaļas sētnieka/-ces amatu uz nenoteiktu laiku.

2019-06-21

Galvenie darba pienākumi:

  • Nodrošināt teritorijas kārtību: uz ielām, gājēju ietvēm, piebraucamām vietām, parku celiņiem, parku zālienā, stadionos un citās sabiedriskās vietās;
  • Veikt dažāda rakstura saimnieciskos darbus pašvaldības teritorijā (ravēt un laistīt apstādījumus, pļaut zālienu, savācot atkritumus un lapas, ziemas sezonā tīrīt sniegu no ietvēm, kaisīt pretslīdes materiālus un citus ar amata pienākumiem saistītus darbus);

Prasības kandidātiem:

  • Pamata, vidējā vispārējā vai profesionālā izglītība;
  • Spēja pastāvīgi veikt darbu un uzņemties atbildību par noteikto uzdevumu izpildi;
  • Valsts valodas zināšanas atbilstoši likumdošanai;

Piedāvājam:

  • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • Labus darba apstākļus;
  • Profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;
  • Darba algu EUR 451.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas

CV un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt Rūjienas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, nosūtot pa pastu Rūjienas novada pašvaldībai, adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 vai nosūtīt uz rujiena@rujiena.lv ar norādi „Nekustamā īpašuma nodaļas sētnieka/-ces amatam” līdz 2019.gada 26.jūnijam plkst.17:00. Tālrunis papildu informācijai: 25662217.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rūjienas novada pašvaldība informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rūjienas novada pašvaldība. Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, LV-4240; tālrunis: 64216070; elektroniskā pasta adrese: rujiena@rujiena.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Datu aizsardzības speciāliste Dagnija Baldiņa, tālrunis 29419666; elektroniskā pasta adrese: dagnija.baldina@persc.lv

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi rujiena@rujiena.lv.