Rūjiena.lv

ZAAO klientiem izsūtīti 2017.gada pakalpojumu kalendāri un aprēķini

2016-12-22

SIA ZAAO (ZAAO) ir sākusi izsūtīt klientiem nākamā gada atkritumu izvešanas kalendārus. Tas izstrādāts kompakta ceļveža formā, ar norādēm par sadzīves un otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu konteineru tukšošanas dienām, saziņas iespējām ar uzņēmumu, ZAAO vides iniciatīvi “100 darbi Latvijai”, pārstrādei derīga polimēra iepakojuma atpazīšanu un piedāvātajiem pakalpojumiem otrreizējās pārstrādes veicināšanai.

Klienti saņems arī informāciju par plānotajiem maksājumiem par nešķiroto atkritumu konteineru tukšošanu. Atgādinām, ka ikgadējā rēķina summas apmēru var regulēt paši klienti, gan izvēloties atkritumu konteineru veidu, gan daudzumu, gan to tukšošanas biežumu, tomēr tas nedrīkst būt retāks, kā paredzēts konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos. Lūgums klientiem savlaicīgi pieteikt vēlamās izmaiņas konteineru tukšošanas grafikos (tālr. 64281250, e-pasts zaao@zaao.lv), lai uzņēmums varētu nodrošināt maksimāli efektīvu maršrutu plānošanu.

Informējam, ka Saeimā šobrīd izskatīšanā atrodas likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kas paredz dabas resursu nodokļa par sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugumu 2017.gada laikā vairāk kā divas reizes, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo likmi. Gadījumā, ja šādi grozījumi stāsies spēkā, ZAAO būs spiesta pārskatīt aprēķinā iekļauto maksas apmēru proporcionāli nodokļa likmes pieaugumam, kas orientējoši varētu veidot 7-10% pieaugumu. Par izmaiņām maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu klienti tiks informēti.

Izstrādātais informatīvais materiāls no 20.decembra būs pieejams arī ZAAO klientu pašapkalpošanās sistēmā, kas darbojas caur uzņēmuma mājas lapu www.zaao.lv. Pašapkalpošanās sistēma ļauj jebkurā laikā piekļūt saviem datiem – saņemto pakalpojumu sarakstam, norēķinu stāvoklim, konteineru tukšošanas grafikam, kā arī veikt maksājumus.