Rūjiena.lv

Projekts “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Rūjienas novada pašvaldības iesniegto projektu “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/053) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

 

Projekta "Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj! " mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālas, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus un sasniedzot plānoto iznākuma rādītāju – projekta aktivitātēs iesaistot vismaz 898 personas no teritoriālas, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

 

Projekta mērķa grupai paredzēti pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības uzlabošanai, ietverot lekcijas, konsultācijas, praktiskas nodarbības, sporta aktivitātes, garīgās veselības uzlabošanas praktikumus, meistarklases u.c. aktivitātes.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 62 857,00, ko sastāda ESF atbalsts 85% un Valsts budžeta finansējums 15%.

Projekta aktivitātes plānots uzsākt 2017.gada jūlijā un noslēgt 2019.gada decembrī.

Lai informētu iedzīvotājus par plānotajiem pasākumiem, regulāri tiks publicēts pasākumu plāns Rūjienas novada mājas lapā www.rujiena.lv.

 

 

Rūjienas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Ieva Zemīte