Rūjiena.lv

Projekts “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!”

Neformālās izglītības pasākums Garīgās veselības veicināšana

14.februārī Rūjienas novada Tautskolā pl.10.00
Pasniedzēja psiholoģe Daina Reinfelde
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties darbdienās līdz 13.februārim pie Gitas Zariņas pa tālruni 26397236
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

10. februārī Rūjienas kultūras namā 2. stāva zālē
Pl. 11.00 – aicināts ik viens interesents
Pl.14.00 – ik viens, kurš jūtas jauns
Vadītāja Evita Pavasare.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Neformālās izglītības pasākums Onkoloģijas profilakse

16. janvārī
Rūjienas novada Tautskolā pl.12.00
Ģimenes ārste Marika Grūsle
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties darbdienās līdz 20.novembrim pie Gitas Zariņas pa tālruni 26397236
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

13. janvārī Rūjienas kultūras namā
Pl. 11.00 – aicināts ik viens interesents
Pl.14.00 – ik viens, kurš jūtas jauns
Vadītāja Evita Pavasare.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Neformālās izglītības pasākums Garīgās veselības veicināšana

9.janvārī Rūjienas novada Tautskolā pl.10.00
Pasniedzēja psiholoģe Daina Reinfelde
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties darbdienās līdz 8.janvārim pie Gitas Zariņas pa tālruni 26397236
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Neformālās izglītības pasākums Sirds veselība

2017.gada 21.novembrī
Rūjienas novada Tautskolā pl.13.00
Ģimenes ārste Marika Grūsle
Vietu skaits ierobežots. Pieteikties darbdienās līdz 20.novembrim pie Gitas Zariņas pa tālruni 26397236
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

25.novembrī Rūjienas kultūras namā
Pl. 12.00 – aicināts ik viens interesents
Pl.15.30 – ik viens, kurš jūtas jauns
Vadītāja Evita Pavasare.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Nūjošanas nodarbības Rūjienā

Pulcēšanās pie sporta halles
svētdienās plkst. 11.00-12.30
5., 12., 19., 26. novembris
Instruktore Guna Ķibere, tālr. 29464888
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Programma “Bērnu emocionālā audzināšana”

2017.gada oktobrī, novembrī, decembrī
Dārza ielā 8, Rūjienā
notiks nodarbības ciklā “Bērnu emocionālā audzināšana”
Grupu nodarbību vadītāja: Ieva Ruka
kontaktpersona dalībniekiem:
Sociālā dienesta vadītāja Una Sniega, tālr. 26582124
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Nūjošanas nodarbības Rūjienā

Pulcēšanās pie sporta halles
svētdienās plkst. 11.00-12.30
15., 22., 29. oktobris
Instruktore Guna Ķibere, tālr. 29464888
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Meditācija un deja

14.oktobrī Rūjienas kultūras namā
neformālās izglītības pasākums "Meditāciju un deja"
Pl. 12.00 – aicināts ik viens interesents
Pl.15.30 - jauniešiem
Vadītāja Evita Pavasare
Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.
Informācija darbdienās Gita Zariņa pa tālruni 26397236

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Olimpiskā diena 2017

22. septembrī Rūjienas vidusskolas stadionā
OLIMPISKĀ DIENA 2017
Pl. 10.00 Rīta vingrošana
Pl. 10.15-13.00 Dažādas sportiskas aktivitātes
Pl. 13.00 Starpnovadu skolu stafetes

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Nodarbības Rūjienas novada Tautskolā 2017.gada septembrī projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros.

Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS

SIRDS VESELĪBA

2017.gada 19.septembrī pl.13.00

Rūjienas novada Tautskolā Skolas ielā 8A

Ģimenes ārste Marika Grūsle

Vietu skaits ierobežots. Pieteikties darbdienās līdz 18.septembrim pie Gitas Zariņas pa tālruni 26397236

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PASĀKUMS

Garīgās veselības veicināšana

2017.gada 20.septembrī pl.10.00

Rūjienas novada Tautskolā Skolas ielā 8A

Pasniedzēja psiholoģe Daina Reinfelde

Vietu skaits ierobežots. Pieteikties darbdienās līdz 19.septembrim pie Gitas Zariņas pa tālruni 26397236

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Nodarbības 2017.gada septembrī projekta „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros.

Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS RŪJIENĀ
NOTIEK SPORTA HALLĒ
PIRMDIENĀS PLKST.19.30-20.30
CETURTDIENĀS PLKST.19.00-20.00
VADĪTĀJA DAIRA LĀCE, tālr.25436702

JOGAS NODARBĪBAS RŪJIENĀ NOTIEK SPORTA HALLĒ
OTRDIENĀS PLKST.17.30-19.00
CETURTDIENĀS PLKST.15.30-17.00
INSTRUKTORE SABĪNE PAURA, tālr.26218865

VINGROŠANAS NODARBĪBAS JEROS
NOTIEK JERU SKOLĀ
OTRDIENĀS PLKST.14.30-15.30
VADĪTĀJA DAIRA LĀCE, tālr.25436702

NŪJOŠANAS NODARBĪBAS RŪJIENĀ SĀKOT AR 26.SEPTEMBRI
PULCĒŠANĀS PIE SPORTA HALLES
OTRDIENĀS PLKST.18.00-19.30
VADĪTĀJA GUNA ĶIBERE, tālr.29464888

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Sporta svētki Rūjienas novadā (pārcelti uz 9.septembri)

Rūjienas novada pašvaldība īsteno projektu „ Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” Nr. 9.2.4.2/16/I/053. Aicinām Rūjienas novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos.

Visi laipni aicināti uz Rūjienas novada sporta svētkiem š.g. 9.septembrī plkst.10.00 Jeru skolas stadionā. Var piedalīties inpiduāli un veidot komandas - uzņēmuma, draugu, pagastu, ģimeņu.....
Īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem.
Plkst.13.00 būs nūjošanas pārgājiens, kur ikviens nūjot gribētājs varēs saņemt nūjas un pamatapmācību. Plašāku informāciju par plānoto un pasākuma nolikumu skatīt šeit.

Dalība pasākumā brīva.

Aktīvākie sportisti saņems veselīgas balvas!

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas novada iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.rujiena.lv.

NOLIKUMS

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

Rūjienas novada pašvaldība īsteno projektu „ Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” Nr. 9.2.4.2/16/I/053. Aicinām Rūjienas novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Jūlijā projekta ietvaros ir paredzēta šāda aktivitāte:

Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja

Rūjienas kultūras nama zālē Upes ielā 9

21.jūlijā pl.18:00 mērķauditorija jaunieši

24.jūlijā pl.18:00 mērķauditorija senjori

31.jūlijā pl.18:00 aicināts ik viens interesents

1.augustā pl.18:00 aicināts ik viens interesents

Plūstošas -Mieru izstarojošas
Ritmiskas-Prieku izstarojošas
Deju meditācijas nodarbības!
Kopā vairosim sava ķermeņa ,gara un dvēseles Harmoniju caur deju. Deja ir ceļš uz laimi.

Apģērbs viegls,ērts,dejisks.
Apavi mīksti,ienēsāti,iesaku deju čibas ar ādas zoli vai deju kurpes uz zema papēža.
Iesaku paņemt līdz vingrošanas paklājiņu priekš stiepšanās un relaksācijas.

(ja nav savs paklājiņš, nodrošināsim)

Nodarbību vadīs Evita Pavasare

Nodarbības apmeklējums — bezmaksas.

Neformālās izglītības pasākums Meditācija un deja, kura ietvaros tiek pievērsta iedzīvotāju uzmanība fiziskām aktivitātēm netradicionālā veidā – deja, kustība, fiziska un emocionāla atslābināšanās, iekšējās harmonijas sajušana, fiziskā aktivitāte un mūzika.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. Projekts tiek īstenots no 2017. gada jūlija līdz 2019. gada decembrim.

Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.rujiena.lv.

Informācija Gita Zariņa mob.t.26397236

Pasākums tiek īstenots projekta 9.2.4.2/16/I/053 „Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.


Projekta "Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!" darba plāns 2017. gadam skatāms šeit.


Projekts “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!”

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Rūjienas novada pašvaldības iesniegto projektu “Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj!” (Vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/053) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta "Esi vesels, Rūjienas novada iedzīvotāj! " mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Rūjienas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālas, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus un sasniedzot plānoto iznākuma rādītāju – projekta aktivitātēs iesaistot vismaz 898 personas no teritoriālas, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta mērķa grupai paredzēti pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības uzlabošanai, ietverot lekcijas, konsultācijas, praktiskas nodarbības, sporta aktivitātes, garīgās veselības uzlabošanas praktikumus, meistarklases u.c. aktivitātes.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 62 857,00, ko sastāda ESF atbalsts 85% un Valsts budžeta finansējums 15%.

Projekta aktivitātes plānots uzsākt 2017.gada jūlijā un noslēgt 2019.gada decembrī.

Lai informētu iedzīvotājus par plānotajiem pasākumiem, regulāri tiks publicēts pasākumu plāns Rūjienas novada mājas lapā www.rujiena.lv.

Rūjienas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Ieva Zemīte